Komplexní přístup ke krmení slepic pro optimální produkci vajec

Jak zajistit vysokou snášku a kvalitu vajec

Klíčovým faktorem ovlivňujícím produkci a kvalitu vajec je výživa a způsob krmení nosnic. Na malé farmě nebo v domácím chovu je nezbytné denně poskytnout nosnicím souhrn živin pokrývající potřeby metabolismu i tvorbu vajec. Nelze opomenout ani zvýšené nároky v době línání, kdy dochází k obnovení opeření.

Tuto komplexní krmnou dávku je nejlepší svěřit odborníkům se zkušenostmi a potřebným výrobním zázemím, jako jsou Zemědělské služby Dynín.

Proč volit krmiva ze Zemědělské služby Dynín?

Garancí kvality krmiv ZS Dynín je skutečnost, že jejich komponenty pochází z velké části z vlastní produkce na 7 350 hektarech půdy. Dlouholeté zkušenosti ze synergického propojení rostlinné a živočišné výroby společně se systematickým prověřováním produktů ve vlastní laboratoři umožňují udržitelné hospodaření.

Vhodná krmiva pro různé fáze chovu

Pro nosnice v intenzivním období snášky dodáváme kompletní krmné směsi označené N1, po ukončení snášky pak krmivo N2 pro období línání. Budoucí a mladé nosnice vyžadují řádný odchov krmivy K1 (do 11 týdnů věku) a K2 (od 12 týdnů do počátku snášky), aby mohly plně rozvinout genetický potenciál pro vysokou produkci kvalitních vajec.

Naše granulovaná krmiva umožňují dosahovat nízké spotřeby krmiva při maximální produkci vajec. Granulovaná forma zamezuje nežádoucímu separování složek, ke kterému dochází u sypkých krmiv.

Zkušenost prokazuje, že naše krmiva eliminují předsudek o snížené snášce v zimním období - za vhodných podmínek kurníku je snáška stejně produktivní po celý rok.

Frekvence krmení a spotřeba krmiva Ideální je neomezené krmení ad libitum se stále plnými krmítky. Alternativně lze krmivo podávat dvakrát denně, ráno a večer. Orientační spotřeba kompletní krmné směsi je cca 120 g na nosnici a den v období vrcholné snášky.

Co obsahují krmiva pro nosnice?

Základem jsou kvalitní obiloviny jako kukuřice a pšenice pro energetický přísun. Dále bílkovinné šroty/pokrutiny ze sóji či řepky. Nezastupitelnou součástí je minerální složka (min. 10 %) - vápenec a fosforečnany pro tvorbu pevných skořápek a správný minerální metabolismus.

Nezbytné jsou také vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K) i ve vodě (B-komplex, biotin aj.) pro zachování kondice mladého organismu. Mimořádný význam má antioxidant selen bránící oxidativnímu poškození a podporující reprodukci. Legislativa sice zakazuje uvádět zdravotní tvrzení, ale je zřejmé, že tyto látky zlepšují zdravotní stav a produkci zvířat.

Význam kvalitních krmiv

Vejce od zdravé, dobře živené nosnice jsou tím nejlepším zdrojem vysoce kvalitní živočišné bílkoviny, nenasycených mastných kyselin i vitaminů pro lidský organismus. Dostatek účinných látek v krmivu nahrazuje původní bohatost přírodních krmiv a podporuje tvorbu výživově hodnotnějších vajec.

Plnohodnotná výživa má přímý vliv i na velikost vajec - od dobře krmené slepice můžeme získávat vejce o hmotnosti až 90 g vynikající chuti.

Závěr

Takovou kvalitu nelze očekávat od nosnic krmených zbytky a nekvalitními krmivy, které nutí ptáky zoufale shánět potravu mezi kameny a hmyzem. Výsledkem je naprostý propad produkce, velikosti i nutriční hodnoty vajec.